صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۱.۳۵) (۱.۳۵) (۹۹.۳) (۹۹.۳)
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۵۶ ۱.۲۳ ۶۷۸.۸۵ ۸,۴۹۵.۰۲
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۰.۱۳) (۰.۵۶) (۳۸.۳) (۸۷.۲۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۱.۸۴) ۱.۵۸ (۹۹.۸۹) ۳۰,۲۷۰.۸۷
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۱۱ ۰ ۴۷.۶۸ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ (۰.۳۳) ۳.۷۳ (۷۰.۵۳) ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۰۲ ۱.۸۲ ۶.۳۴ ۷۲,۵۶۳.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۷۵ ۱.۳ ۱,۴۴۳ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۰.۰۱) ۰.۷۸ (۳.۰۵) ۱,۵۹۲.۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۴۵ ۲.۱۸ ۴۲۲.۰۴ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۹۷ ۰.۷۵ ۳,۳۲۰.۴۶ ۱,۴۵۱.۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ (۰.۱۹) (۰.۲۷) (۵۰.۲۳) (۶۲.۷۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ (۰.۰۲) (۲.۰۴) (۵.۹۶) (۹۹.۹۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (۰.۸۷) (۱.۷۷) (۹۵.۸۳) (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۰.۴۲) (۲.۱۴) (۷۸.۲۴) (۹۹.۹۶)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰