صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
اطلاعات کلی صندوق

 اطلاعات کلی صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می باشد.اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.