صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
دارندگان واحدهای ممتاز

 

صاحبان واحدهاي ممتاز

 

ردیف

نام

تعداد

1

محمد صنعتی

12.500

2

شرکت کارگزاری آبان

2.000

3

شرکت سبدگردان آبان

3.000