صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
هزینه‌های صندوق

 هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت مي‌شود و بدين علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش مي‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند، (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود، خرید اوراق بهادار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزينة نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌ دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. 

- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

[معادل0.005 از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 50 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق]

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

[حداکثر تا مبلغ50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارائة مدارك مثبته با تایید متولی صندوق]

کارمزد مدیر

]سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه2 درصد سود حاصل از  گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در گواهی سپرده بانکی آن­ها و 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.[

کارمزد متولي

[سالانه سه در هزار از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 100 و حداکثر180 میلیون ریال خواهد بود]

حق‌الزحمة حسابرس

[مبلغ ثابت70 میلیون ریال به ازای هر سال مالی]

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

[معادل3 در هزار از  ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه مي‌باشد. ]

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

[معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.]

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

[هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف400 میلیون ریال با ارائه  مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق]