صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ مجمع تغییر پارامترهای بازارگردانی سهام شرکت تولیدی نیلی صنعت کرمان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ مجمع سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ مجمع افزایش سقف هزینه حسابرس و افزودن نماد "غنیلی" به اوراق موضوع بازارگردانی تغییرات امیدنامه