صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۱۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۷,۸۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۱,۳۰۲,۹۵۵,۱۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۲۷,۸۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۲۰,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۲۰,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۳۲۷,۸۳۹ ۱,۳۲۰,۲۰۸ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۶۱,۳۰۲,۹۵۵,۱۰۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۳۵۲,۱۵۱ ۱,۳۴۴,۳۶۴ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۶۴,۲۵۴,۴۰۱,۶۱۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۳۵۴,۴۶۰ ۱,۳۴۶,۶۵۲ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۶۴,۵۳۳,۹۴۳,۷۳۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۳۶۳,۴۲۷ ۱,۳۵۵,۵۶۳ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۶۵,۶۲۲,۶۳۳,۰۶۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۳۹۱,۵۳۸ ۱,۳۸۳,۷۸۴ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۶۹,۰۷۰,۷۱۹,۹۲۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۳۹۱,۶۰۸ ۱,۳۸۳,۸۵۴ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۶۹,۰۷۹,۳۳۱,۴۱۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۳۹۱,۶۷۹ ۱,۳۸۳,۹۲۵ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۶۹,۰۸۷,۹۶۵,۸۹۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۴۱۸,۳۸۲ ۱,۴۱۰,۵۱۸ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۷۲,۳۳۷,۰۸۱,۵۷۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۴۴۰,۳۷۵ ۱,۴۳۲,۲۸۴ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۷۴,۹۹۶,۴۸۰,۳۲۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۴۶۴,۱۹۱ ۱,۴۵۶,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۷۷,۹۰۰,۱۷۸,۹۷۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۴۷۵,۳۰۹ ۱,۴۶۷,۴۵۳ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۷۹,۲۹۳,۴۶۶,۵۰۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۴۶۷,۷۵۳ ۱,۴۶۰,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۷۸,۳۹۵,۷۸۷,۹۱۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۴۶۷,۸۲۳ ۱,۴۶۰,۱۷۷ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۷۸,۴۰۴,۴۱۴,۳۴۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۴۶۷,۸۹۴ ۱,۴۶۰,۲۴۸ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۷۸,۴۱۳,۰۴۳,۷۲۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۴۹۲,۹۳۵ ۱,۴۸۵,۲۶۶ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۸۱,۴۶۹,۷۶۶,۳۳۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۴۹۸,۶۷۸ ۱,۴۹۱,۳۵۱ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۸۲,۲۱۳,۲۰۷,۳۱۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۵۱۵,۲۸۹ ۱,۵۰۷,۸۵۶ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۸۴,۲۲۹,۸۹۶,۴۸۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۵۱۰,۱۵۶ ۱,۵۰۲,۴۱۶ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۸۳,۵۶۵,۱۴۷,۸۸۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۵۰۹,۱۷۶ ۱,۵۰۱,۲۲۹ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۸۳,۴۲۰,۱۲۵,۲۹۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۵۰۹,۲۴۹ ۱,۵۰۱,۳۰۳ ۰ ۰ ۱۲۸,۴۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۲۲,۱۸۰ ۱۸۳,۴۲۹,۱۴۳,۷۲۶