صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 99/07/05 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
منبع -
مقدمه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 99/07/05 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست