صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/05 با موضوع تغییر متولی صندوق در اساسنامه
منبع -
مقدمه فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/05 با موضوع تغییر متولی صندوق در اساسنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست