صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان،در تاریخ 1399/06/30راس ساعت 14:00 در محل شرکت کارگزاری آبان تشکیل می‌گردد. (جهت دریافت دستور جلسه مجمع به فایل پیوست مراجعه نمایید.)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست